Mine Cave Hidden Stars

Arcade

Mine Cave Hidden Stars

Mine Cave Hidden Stars là một trò chơi điểm và click vào ngôi sao ẩn. Bạn cần phải tìm tất cả các sao ẩn để vượt qua mỗi cấp độ. Thông thường khó có thể phát hiện ra chúng, vì vậy hãy nắm lấy vòng lặp và tìm kiếm chúng.

Trò chơi "Arcade" tương tự