trochoi.io

Milkshake Cafe

Bé trai

Milkshake Cafe

Chào mừng bạn đến với ngày làm việc đầu tiên với tư cách là một ZooChef trong Milkshake cafe. Hãy mở khóa các nhân vật mới, sử dụng các vật phẩm đặc biệt cho lợi thế bổ sung đó và mở khóa một điều bất ngờ thú vị. Bạn sẽ thống trị những gì trong thế giới Milkshake?

Trò chơi "Bé trai" tương tự