trochoi.io

Metro Train Simulator Game

ArcadeĐua xe

Metro Train Simulator Game

Hãy trải nghiệm việc trở thành người lái tàu tốt nhất. Hãy lái, đón tất cả hành khách và vận chuyển hành khách từ điểm thành phố đến các ga xe lửa khác nhau của thành phố. Hãy cố gắng dừng đỗ, đón khách đúng điểm theo thông báo nếu không bạn sẽ thua cuộc.