Merry Christmas Puzzle

Giải đố

Merry Christmas Puzzle

Cùng chơi trò ghép hình hoàn hảo Merry Christmas Puzzle, với 6 bức hình mừng lễ Giáng sinh. Giải câu đố và giữ trí óc luôn nhạy bén. Với mỗi bức hình, bạn có bốn chế độ chơi, 16 mảnh, 36 mảnh, 64 mảnh và 100 mảnh. Cùng chơi vui vẻ.

Trò chơi "Giải đố" tương tự