Merge Jewels

Giải đố

Merge Jewels

Tổng hợp những viên đá và biến chúng thành những viên đá quý sáng bóng. Gom tiền thưởng và cố gắng hoàn thành bộ sưu tập của bạn

Trò chơi "Giải đố" tương tự