Merge Harvest

Giải đố

Merge Harvest

Đây là một trò chơi hợp nhất thú vị với rất nhiều vật phẩm độc đáo có thể tạo ra! Hợp nhất các vật phẩm mới, hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau và theo dõi cốt truyện! Tổ chức sân chơi của bạn, thu thập vật liệu để sửa chữa các tòa nhà, trồng trái cây và rau củ để làm thức ăn. Nâng cấp các tòa nhà của bạn để tăng tốc độ sản xuất và nâng cấp kho lưu trữ của bạn để nhận thêm tiền thưởng. Thu thập các vật phẩm quý hiếm và mở rương để lấy thêm năng lượng và tiền xu!

Trò chơi "Giải đố" tương tự