trochoi.io

Merge Fruit

Arcade

Merge Fruit

Trò chơi này là sự kết hợp của Tetris và 2048, những trò chơi cực kỳ phổ biến toàn thế giới. Các loại trái cây rơi xuống một cách ngẫu nhiên, hai quả giống hệt sẽ ghép thành quả to hơn. Ghép đến khi tạo thành loại quả siêu to khổng lồ!

Trò chơi "Arcade" tương tự