Merge Dungeon

Hành độngArcade

Merge Dungeon

Đội quân của bạn phải chiến đấu để tìm đường thoát. Hãy tiêu diệt hết lũ quái vật đang tấn công không ngừng. Chúng sẽ tiến hóa để trở nên mạnh hơn, vì thế bạn phải nâng cấp trang bị cho những chiến binh của mình để vượt qua từng trận chiến. Hãy chuẩn bị thật sẵn sàng để đối mặt với Boss cuối.