Merge Cafe

ArcadeNhấp chuột

Merge Cafe

Ghép những chiếc bánh kem ngon lành, mở khóa công thức mới và phục vụ khách hàng! Biến một tiệm trà nhỏ thành cửa hàng bánh kem hoành tráng. Với hơn 18 loại bánh ngon tuyệt, từ bánh cookies đẹp mắt đến bánh chocola ba tầng ngon khó cưỡng!