Hợp nhất các quả bóng

Arcade

Hợp nhất các quả bóng

Merge Balls là một trò chơi thùng được thiết kế khá tốt. Việc bạn cần làm là tìm hướng bắn phù hợp, đánh những quả bóng cùng màu với nhau và khiến những quả bóng cấp cao hơn phát nổ. Tiếp tục kết hợp các quả bóng, đạt được nhiều cơ hội bắn hơn, hãy thử nếu bạn có thể đạt điểm cao nhất

Trò chơi "Arcade" tương tự