trochoi.io

Merge And Invade

.IOHành động

Merge And Invade

Tập hợp binh lính và xây dựng một đội quân! Các quy tắc rất đơn giản! Bạn là một vị vua sống trong lâu đài hoành tráng, với tham vọng xây dựng đội quân hùng mạnh! Bạn sẽ bắt đầu bằng cách tập hợp quân lính và mua doanh trại!