Melting Ball

ArcadePhổ thông

Melting Ball

Làm tan chảy mọi thứ trên đường đi của bạn với quả cầu nóng chảy! Sử dụng số xu bạn thu thập được trên đường để gia tăng nhiệt độ hoặc tốc độ cao hơn cho quả cầu! Hãy nhấn để tăng tốc quả cầu nhưng hãy cẩn thận vì nếu đi nhanh quá, bạn sẽ làm quả cầu bị vỡ!