Medieval Life

Arcade

Medieval Life

Trong trò chơi giải đố dễ thương này, nhiệm vụ của bạn là tìm ra cái kết cho câu chuyện. Nhấn vào các nút theo đúng thứ tự và phát triển từng phần câu chuyện lên cấp độ tối đa của chúng!

Trò chơi "Arcade" tương tự