Maze Challenge

Phổ thôngGiải đố

Maze Challenge

Thiết kế mê cung một cách ngẫu nhiên mọi lúc mọi nơi. Di chuyển các khối xanh và đỏ để xây mê cung. Trò chơi không giới hạn với cách chơi đơn giản. Mỗi mê cung bạn tạo ra đều là ngẫu nhiên và độc nhất.