MathPup Math Adventure

Hành độngPhiêu lưu

MathPup Math Adventure

Bạn cần đưa MathPup đến lối ra ở từng cấp độ. MathPup cần tìm các số theo đúng thứ tự để điền vào chỗ trống trong các bài toán. Khi tất cả các câu đố được điền chính xác, hãy lấy chìa khóa để mở lối ra. Nếu hết thời gian, bạn có thể xem quảng cáo để kéo dài thời gian thêm 30 giây!