MathPup Chase Multiplication

Giải đố

MathPup Chase Multiplication

MathPup không sợ ma nhưng bồn tắm, cơn bão, những người bắt chó hoang và máy hút bụi làm MathPup hơi lo lắng. Tất cả những thứ này đều đuổi theo MathPup trong trò chơi, vì vậy hãy giúp MathPup bằng cách sử dụng đa dạng kỹ năng của bạn để đuổi chúng đi. 3 cấp độ kỹ năng toán học để lựa chọn: Sơ cấp, Nâng cao và Thành thạo.

Trò chơi "Giải đố" tương tự