Math Game Multiple Choice

ArcadeEm béPhổ thông

Math Game Multiple Choice

Trò chơi này không hề đơn giản như bạn nghĩ. Sẽ có một phương trình số học cơ bản được hiện ra, nhiệm vụ của bạn là chọn một trong bốn câu trả lời đúng trong khoảng thời gian giới hạn. Với mỗi câu trả lời đúng bạn sẽ có được điểm thưởng, số điểm cuối cùng là tổng số điểm bạn đã ghi được. Nếu bạn trả lời sai hoặc suy nghĩ quá thời gian cho phép thì bạn sẽ thua cuộc. Các câu hỏi sẽ khó dần theo từng cấp độ. Trò chơi này thực sự rất hữu ích để luyện kỹ năng toán học cho trẻ.