Match The Shapes

Nhấp chuộtGiải đố

Match The Shapes

Hãy trượt các khối hình về phía một khối khác có hình dạng giống hệt nhau để kiếm điểm với ít bước di chuyển nhất có thể. Nếu bạn loại bỏ một khối, bạn 100 điểm. Nhưng nếu bạn trượt khối nhiều hơn một lần, bạn sẽ bị giảm 10 điểm cho mỗi lần. Loại bỏ tất cả các khối để hoàn thành một cấp độ. Có 24 cấp độ thử thách trong trò chơi này.