Match the Candies

Nhấp chuộtGiải đố

Match the Candies

Đẩy các khối kẹo từ bên trái và bên phải hoặc lên và xuống bên trong bảng để tạo thành một nhóm gồm 3 hoặc nhiều khối giống nhau. Để hoàn thành một cấp độ, hãy loại bỏ tất cả các khối và làm cho bảng trống. Có 30 cấp độ thử thách trong trò chơi này.