trochoi.io

Match Blast

Arcade

Match Blast

Ghép (nhấp vào) hai hoặc nhiều khối màu giống nhau để loại bỏ chúng khỏi bảng trò chơi. Sử dụng tăng sức mạnh và tăng tốc để đạt được mục tiêu của bạn.

Trò chơi "Arcade" tương tự