Mango Piggy Piggy Farm

Arcade

Mango Piggy Piggy Farm

Mango Piggy Piggy đói bụng. Anh ấy đi ngang qua một trang trại xoài. Những quả xoài ngon ngọt và mọng nước, anh ấy rất thích nó. Kéo và nhắm để phóng Mango Piggy Piggy về phía xoài. Ăn tất cả chúng để kiếm 3 sao! Các tính năng:- Fun, positive and ridiculously cute character. MPP bounces around and squeals almost like a soft toy. - Innovative touch and drag mechanic - Over 30 levels

Trò chơi "Arcade" tương tự