Mahjong Master 2

Phổ thôngGiải đố

Mahjong Master 2

Tìm các cặp đá phù hợp để loại bỏ chúng khỏi bảng và cố gắng kiếm sao vàng ở mọi cấp độ! Mahjong Master 2 có 150 cấp độ với 3 độ khó khác nhau đang chờ bạn thử sức!