Mahjong Link

Giải đố

Mahjong Link

Trong Mahjong Link, bạn phải ghép hai khối Mạt chược giống nhau. Một khối phải được tự do ở ít nhất một mặt. Đó là một trò chơi rất thư giãn và đơn giản để chơi. Mỗi ô mạt chược trong trò chơi liên kết này đều được đánh số để xác định các ô dễ dàng hơn.

Trò chơi "Giải đố" tương tự