Mahjong Classic

Phổ thôngGiải đố

Mahjong Classic

Ghép các cặp đồng nhất và loại bỏ tất cả các chúng khỏi sân chơi. Hàng trăm cấp độ đang chờ đợi bạn ở trò chơi Mahjong cổ điển này!