Mahjong Battles Egypt

2 Người3DGiải đố

Mahjong Battles Egypt

Một trò chơi mạt chược với chủ đề Halloween. Bạn chỉ có thể loại bỏ hai quân giống nhau. Có thể chọn những quân có ít nhất 2 mặt liền kề không bị chặn.