Magnificent Tower

Phổ thôngGiải đố

Magnificent Tower

Nhấn để xây dựng các tầng tháp văn phòng mới. Xây thật nhanh tay để đạt điểm tối đa. Sử dụng vật phẩm hỗ trợ như Reverse, Repeat, Insurance, và Double Coins Build. Xây dựng tòa tháp tráng lệ của riêng bạn!