trochoi.io

Magical Memory

ArcadeGiải đố

Magical Memory

Nhấp vào quân bài để hiển thị một biểu tượng phép thuật. Ghi nhớ nó để ghép các quân bài giống nhau. Ghép tất cả các quân bài trên màn hình để qua bàn