Magic Wood Lumberjack

3DArcade

Magic Wood Lumberjack

Chặt cây, bán chúng và nâng cấp! Có nhiều loại cây khác nhau. Càng đi xa, bạn càng có nhiều cây giá trị hơn. Bạn cũng có thể tìm thấy những cây vàng huyền diệu có chứa tiền thưởng. Đừng quên trả lại và bán gỗ để tăng tốc độ nhanh chóng của bạn. Chúc vui vẻ! :)