Magic Stone Jewels Match 3

Giải đố

Magic Stone Jewels Match 3

Magic Stone Jewels Match 3 là một trò chơi ghép 3 với những viên ngọc đá ma thuật. Trong mỗi cấp độ, bạn cần phải xóa các ô bẩn. Tạo một cột hoặc một hàng gồm ba viên ngọc đá cùng loại trở lên để làm cho chúng biến mất. Bạn không thể hoán đổi các viên ngọc đá bị khóa. Nếu bạn kết hợp 3 viên ngọc hoặc nhiều hơn với một hình dạng cụ thể, bạn sẽ nhận được biểu tượng đặc biệt, chẳng hạn như biểu tượng bom, biểu tượng crump, biểu tượng flash và biểu tượng thời gian. Phá vỡ tất cả các ô bẩn trong thời gian để hoàn thành cấp độ.

Trò chơi "Giải đố" tương tự