Magic Show Memory

ArcadeGiải đố

Magic Show Memory

Click vào một thẻ để hiển thị vật phẩm của Pháp sư. Ghi nhớ thật kỹ để bạn có thể ghép nó với vật phẩm tương tự. Ghép tất cả các thẻ trên bảng để hoàn thành cấp độ. Hoàn thành tất cả 15 cấp độ để giành chiến thắng trong trò chơi này.