trochoi.io

Cúp ma thuật

ArcadePhổ thông

Cúp ma thuật

Magic Cup là một trò chơi trong đó quả bóng được đặt vào một trong ba chiếc cốc và bị xáo trộn. Bạn phải cố gắng để mắt đến quả bóng đã được đặt ban đầu.