Macarons Block Collapse

Nhấp chuộtGiải đố

Macarons Block Collapse

Chạm hoặc nhấp để thu thập các macro cùng màu được kết nối theo chiều ngang hoặc chiều dọc với nhau. Bạn phải thu thập tất cả các macro từ bảng. Nếu bạn thu thập một nhóm từ 2 trở lên, bạn sẽ nhận được điểm. Nếu bạn thu thập nhiều hơn 7 Macron trong một lượt, bạn sẽ nhận được một lần tăng sức mạnh ngẫu nhiên (Bom hoặc Mũi tên hoặc Nam châm). Nếu bạn chỉ thu thập được 1 Macron trong một lượt, 200 điểm sẽ bị trừ vào số điểm của bạn.