Lumeno

ArcadeGiải đố

Lumeno

Kết nối các màu sắc để có ánh sáng! Kéo một con đường qua ba hoặc nhiều quả bóng cùng màu để xóa chúng khỏi trò chơi.