Lovely Couples Memory

Bé gáiGiải đố

Lovely Couples Memory

Đây là trò chơi giải đố ghi nhớ. Nhấp vào thẻ bài để hiển thị biểu tượng HAT. Ghi nhớ nó để ghép các thẻ bài tương tự với nhau. Ghép tất cả thẻ bài trên màn hình để hoàn thành cấp độ.

Trò chơi "Bé gái" tương tự