Love Balls Rescue

Giải đố

Love Balls Rescue

Trò chơi trực tuyến vui nhộn, nơi bạn rút chốt để đưa hai quả bóng tình yêu đến bên nhau. Tránh bẫy và quả bóng màu đỏ phá đám, giúp đôi tình nhân tìm đường đến với nhau để hoàn thành một cấp.

Trò chơi "Giải đố" tương tự