trochoi.io

Loop Mania

Hành độngArcade

Loop Mania

Loop Mania là một trò chơi 1 chạm thú vị, đòi hỏi phản xạ nhanh và quyết định nhanh. Chạy xung quanh vòng tròn, thu thập tiền xu và nhảy từ bên này sang bên kia để tránh hoặc tấn công kẻ thù của bạn! Dễ học, khó thành thạo, không thể đặt xuống!