LOL Spot the Difference

ArcadeGiải đố

LOL Spot the Difference

Đây là một trò chơi giải đố miễn phí cổ điển hay còn được gọi là “Phát hiện sự khác biệt”, “Trò chơi khác biệt” hoặc “Tìm điểm khác biệt”, trong đó bạn phải tìm ra 5 điểm khác biệt giữa hai hình ảnh giống hệt nhau. Đây là một trò chơi quan sát phổ biến như trò chơi Hidden Object điều đó sẽ không cho phép bạn ngừng chơi! Bạn đã sẵn sàng với trò chơi LOL Spot the Differences này chưa?