LOF Shadow Match 2

Nhấp chuộtGiải đố

LOF Shadow Match 2

LOF Shadow match là một trò chơi kết hợp bóng vui nhộn và mang tính giáo dục dành cho trẻ em. Nhìn vào hình bên phải và nhấp vào bóng mà nó sẽ tạo ra. Nhấp vào bóng đúng sẽ thưởng 500 điểm trong khi nhấp vào bóng sai sẽ trừ 100 điểm từ điểm của bạn.