trochoi.io

Live Aqua Hero Adventure

Bé trai

Live Aqua Hero Adventure

Trò chơi này không phải là một kế hoạch trốn thoát mà bạn sẽ được trốn thoát một lần và được giải thoát. Trong trò chơi này, bạn là người anh hùng dưới nước cứu những chú cá và chiến đấu chống lại thế lực đen tối dưới đại dương. Hãy chứng tỏ mình là một anh hùng thực sự. Hướng dẫn: WASD - Di chuyển, Space - Nhảy, Shift - Tốc độ, F - Bơi

Trò chơi "Bé trai" tương tự