Little Panda

Phổ thôngGiải đố

Little Panda

Little Panda là game ghép hình vui nhộn, bạn cần ghép được ít nhất 3 viên kẹo giống nhau trước khi hết thời gian hoặc hết nước đi. Những câu đố trong trò chơi này được sắp xếp rất tốt. Có tất cả 40 cấp độ để bạn vui chơi với 2 chế độ: Chiến dịch - Vô tận.