trochoi.io

Little Dog

Bé traiBé gái

Little Dog

Xây dựng đường dốc để giúp Chú chó nhỏ lấy bánh quy mật ong mà chim ruồi mang đến. Hãy coi chừng những chú ong.