Linking Puzzles

ArcadeGiải đố

Linking Puzzles

Vẽ các đường để nối các số theo thứ tự tăng dần. Kết nối tất cả các số để giành chiến thắng một cấp độ trong thời gian nhất định.