Linear Basketball

Giải đố

Linear Basketball

Trong trò chơi này, bạn phải vẽ một đường thẳng đưa bóng vào rổ và ghi điểm. Đôi khi sẽ có nhiều bóng hơn và nhiều rổ hơn, vì vậy bạn phải đưa tất cả bóng vào các rổ. Hãy coi chừng thỉnh thoảng bom sẽ xuất hiện, buộc bạn phải né tránh hoặc tiêu diệt chúng.

Trò chơi "Giải đố" tương tự