trochoi.io

Line Of Defense

Hành độngBắn súng

Line Of Defense

Line of Defense là một game phòng thủ chống lại xe tăng tấn công của đối phương. Hãy sử dụng tên lửa phòng thủ giống màu xe tăng đối phương để tiêu diệt chúng. Nếu không đúng màu, bạn sẽ thua cuộc. Nếu xe tăng di chuyển đến tiền tuyến, bạn sẽ thua. Sử dụng tên lửa phòng thủ của bạn một cách hiệu quả và đề phòng xe tăng của đối phương đến từ các phía khác nhau.