trochoi.io

Line Color 3D

.IOPhổ thông

Line Color 3D

Line Color 3D là trò chơi hyper casual - trong đó bạn đánh dấu vùng lãnh thổ của mình bằng những đường ranh giới nhiều màu sắc. Vẽ nhiều đường ranh giới hơn đối thủ và ghi điểm cao nhất có thể! Lúc đầu, trò chơi rất đơn giản và dễ điều khiển. Nhưng hãy cẩn thận vì rất khó để chơi thành thạo. Ngoài ra, hãy tìm mọi cách để bảo vệ lãnh thổ của bạn vì không có gì là chắc chắn khi bạn không sở hữu toàn bộ lãnh thổ. Đánh cắp lãnh thổ là hợp pháp và đối thủ của bạn sẽ không ngần ngại làm như vậy.