Tháp ánh sáng

Arcade

Tháp ánh sáng

Di chuyển mái chèo để tránh những phi tiêu chết người; ăn các chấm trắng để làm chậm đám gai nhọn hắc ám.

Trò chơi "Arcade" tương tự