trochoi.io

Life: The Game - Stay Safe

Bé traiBé gái

Life: The Game - Stay Safe

Phiên bản "Life: The Game - Stay Safe" này được tạo ra để cung cấp kiến thức cho người chơi về một số điều chúng ta có thể làm để giữ an toàn trong những thời điểm khó khăn này. Hãy hoàn thành ba cấp độ chơi trong game để có được một số kiến thức bổ ích về cách giữ an toàn nhé.