Hình dạng chữ cái

ArcadeGiải đố

Hình dạng chữ cái

Một cách tuyệt vời để học cách nhận biết các chữ cái và hình dạng. Trò chơi học tập vui nhộn dành cho trẻ em. Giúp chúng thấy các chữ cái và hình dạng trong bảng chữ cái và dạy cách nhận biết các chữ cái khi chúng xuất hiện.