trochoi.io

Let Me Out Escape

ArcadeGiải đố

Let Me Out Escape

Xe của ai đó đang chắn giữa lối đi! Mà tôi thì đang vội! Bạn có thể giúp tôi đưa xe ra khỏi bãi được không? Trò chơi có rất nhiều cấp độ, một số khá đơn giản, số khác đòi hỏi bạn vận dụng trí não để tính toán cẩn thận từng bước đi. Nếu đi sai thì phải chơi lại từ đầu! Xem bạn vượt qua được bao nhiêu cấp trong trò giải đố truyền thống này!