Let me grow

Giải đố

Let me grow

Làm cho hoa nở bằng cách dẫn nước theo hướng của chúng. Để đạt được điều này, bạn cần sử dụng tư duy logic của mình trong trò chơi giải đố mới này!

Trò chơi "Giải đố" tương tự